Annons
“Nationella beslut kräver lokalt arbete”

“Nationella beslut kräver lokalt arbete”

Läkemedelskommittéerna är en gammal institution som behövs i förankringsarbetet. Det hävdar Maria Palmetun Ekbäck, ny ordförande för kommittéernas nätverk.

4 okt 2016, kl 10:58
0

Annons

Läkaren i dermatologi Maria Palmetun Ekbäck är ny ordförande för LOK efter Ellen Vinge.

Diskussionen om det verkligen behövs 20 olika läkemedelskommittéer, en i varje landsting för att värdera läkemedel som redan är värderade internationellt, europeiskt och nationellt flammar upp med jämna mellanrum. Maria Palmetun Ekbäck som precis valts som ny ordförande för Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, anser förstås att de har en viktig uppgift och behövs.

– I dag talar man mycket om kunskapsstyrning, ibland låter det som det är något vi aldrig gjort inom vården. Men det är inte riktigt sant tycker jag. Det är ju precis det vi arbetat med i läkemedelskommittéerna i alla tider, inom området läkemedel.

Sedan 1996 är det enligt lag tvingande för varje landsting att ha en läkemedelskommitté. I vård- och omsorgsutredningen ”Gör det enklare” från 2012 ansåg utredaren Stefan Carlsson att det var dags att avskaffa lagen för att ge läkemedel en mer likvärdig behandling gentemot andra behandlingsformer. Och nu senast har regeringens nationella samordnare för Life Science, Anders Lönnberg, varit inne på samma linje. I en intervju i Svenska Dagbladet  säger han att den gamla kvarlevan, som han anser att läkemedelskommittéerna är, kan tas bort och att man i stället ska gå mot nationella indikationer och rekommendationer.

Maria Palmetun Ekbäck hävdar att det är en falsk motsättning.

– I den nya tappningen av kunskapsstyrning har man bildat nationella råd för behandling av till exempel diabetes, astma/kol och så vidare. Sedan kom man på att det nog behövdes regionala råd också och sedan att ”oj” det vore bra om de här råden förankrades i lokala expertråd. Då fnissar jag faktiskt lite för det är ju det vi alltid sagt om läkemedelskommittéernas uppgift, på just läkemedelsområdet.

– Det fungerar ju inte så att man som läkare helt automatiskt blir marinerad när det faller ned en nationell riktlinje från Socialstyrelsen.

På samma sätt är det med läkemedelsbehandlingar, menar Maria Palmetun Ekbäck; De lokala rekommendationer som alla kommittéer gör bygger på att man lokalt bearbetar och implementerar de nationella kunskapsunderlagen.

Kritik om att kommittéerna skulle fungera som en överprövningsinstans avfärdar hon.

– Så är det inte. Vi har jämfört de lokala rekommendationerna på ATCkods nivå och de är väldigt lika eftersom vi ju utgår från samma nationella riktlinjer. Men det är ett utomordentligt sätt att implementera.

– Det är så vi människor fungerar, har du varit med och funderat runt något då är implementeringen klar.

Maria Palmetun Ekbäck har varit ordförande i Region Örebros läkemedelskommitté sedan 2003. Som ordförande i LOK beskriver hon vikten av helikopterperspektiv och behovet av bra och obunden utbildning och gott samarbete mellan olika aktörer inom läkemedelsområdet. Där lyfter hon speciellt fram TLV:s allt närmare samarbete med landstingen inför subventionsbeslut.

– Det har verkligen varit en rolig resa och ett nytt sätt att utöva sin myndighetsutövning.