Annons

Populärt bli apotekstekniker

Intresset för att bli apotekare och receptarie har ökat något den här hösten, men trycket är högst på utbildningar till apotekstekniker.

20 aug 2013, kl 10:41
0

Annons

Över 2 100 personer har sökt till de 130 utbildningsplatser till apotekstekniker som Yrkeshögskolan erbjuder. En populär yrkesutbildning som Yrkeshögskolan dragit ned på den här höstterminen. I höst börjar 130 elever utbildningen, jämfört med 193 höstterminen 2011 då utbildningen i Yrkeshögskolans regi började. Då var det drygt 11 sökande per plats, i höst är de 18.

Även för universitetsutbildningarna receptarie och apotekare har intresset ökat något och det krävdes i höst högre gymnasiebetyg än tidigare för att komma in på utbildningarna. Intagningspoängen är på flera håll 16 där 20 är max. 
Däremot har intagningen via högskoleprov blivit lättare jämfört med ifjol på vissa lärosäten, i Karlstad räckte det till exempel med 0,1 på provet vilket innebär att i princip alla som skrev högskoleprovet kunde komma in. För att klara intagningen till receptarieprogrammet i Uppsala var golvet högre, minst 0,75 poäng.