Hem Taggar Risk

Tag: Risk

Fler svenskar smittade utomlands av dengue

Antalet rapporterade denguefall i Sverige är nästan dubbelt så många i januari 2016 jämfört med motsvarande period i fjol men enligt Folkhälsomyndigheten behöver man inte känna någon större oro.
7 mar 2016, kl 08:30

Stärkt samband mellan narkolepsi och Pandemrix

En irländsk utredning bekräftar att narkolepsi är en biverkan av Pandemrix.
23 apr 2012, kl 11:42

Minskad användning av Protelos

Efter att den franska läkemedelsmyndigheten signalerat om allvarliga biverkningar med läkemedlet gjorde EMA en ny genomgång. Den har resulterat i nya varningar.
20 mar 2012, kl 13:43

FDA utfärdar varning för medicin mot illamående

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten varnar för att läkemedlet ondansetron kan orsaka hjärtarytmi.
16 sep 2011, kl 12:10

Höga doser statiner ökar risken för diabetes

Samtidigt som blodfettssänkare minskar risken för stroke, ökar risken för diabetes. Det är slutsatsen i en analys publicerad i den medicinska tidskriften Jama.
22 jun 2011, kl 12:07

Diabetes ökar risken för många andra sjukdomar

Diabetes ökar inte bara risken för hjärtkärlsjukdomar visar en studie.
2
14 mar 2011, kl 13:09

Hormonersättning kopplas till astma

Behandling med hormonersättning hos kvinnor i klimakteriet kan öka risken för astma. Störst är risken för de som behandlats med östrogen, det visar en fransk studie som studerat 58 000 franska kvinnor.
1
8 feb 2010, kl 13:35

Paracetamol till gravida kopplat till barnastma

En amerikansk studie av 300 barn tyder på att mammans användning av paracetamol under graviditeten kan kopplas till ökad risk för astmasymptom hos barnen. Den ökade risken var högre hos barn med en viss genvariant.
5 feb 2010, kl 12:29

Antibiotika kan eventuellt ge fosterskador

Amerikanska forskare har sett ett möjligt samband mellan antibiotikabehandling i tidig graviditet och fosterskador. Men de vanligaste antibiotikapreparaten tycks vara säkra att använda.
3 nov 2009, kl 11:53

Koppling mellan hormonbehandling och lungcancer

Kvinnor som får kombinationsbehandling med östrogen och progesteron har en ökad risk att dö i icke-småcellig lungcancer. Det framkom av data som presenterades på ASCO i helgen.
1 jun 2009, kl 17:39

Koppling mellan hormonbehandling och lungcancer

Kvinnor som får kombinationsbehandling med östrogen och progesteron har en ökad risk att dö i icke-småcellig lungcancer. Det framkom av data som presenterades på ASCO i helgen.
1 jun 2009, kl 17:39

FDA utfärdar varning för epilepsimedel

Epilepsiläkemedelet Zonegran kan orsaka metabolisk acidos hos visa patienter. Det skriver det amerikanska läkemedelsverket FDA i ett pressmeddelande.
24 feb 2009, kl 12:34

Risk för ökad dödlighet också med äldre neuroleptika

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA, uppmanar nu förskrivare att också vara restriktiva med att ordinera konventionella antipsykotiska läkemedel till äldre dementa patienter.
28 nov 2008, kl 12:29

Antipsykotika ökar risken för stroke hos dementa

Alla typer av antipsykotiska läkemedel ökar risken för stroke enligt studie av över 6000 patienter. För personer med demenssjukdom kan risken vara mer än tre gånger så hög.
29 aug 2008, kl 11:08

Hiv-läkemedel kan ge hjärtinfarkt

En ökad risk för hjärtinfarkt kopplad till användning av antivirala hiv-läkemedel innehållande abakavir har observerats i en stor studie som presenteras i The Lancet. Men EMEA, det europeiska läkemedelsverket, tycker inte att resultatet är tillräckligt övertygande...
4 apr 2008, kl 11:47