Höga doser statiner ökar risken för diabetes

Samtidigt som blodfettssänkare minskar risken för stroke, ökar risken för diabetes. Det är slutsatsen i en analys publicerad i den medicinska tidskriften Jama.

22 jun 2011, kl 12:07
0

Annons

Att statiner kan öka risken för diabetes har diskuterats en tid. Den nya studien är en analys av fem tidigare studier och bekräftar den misstanken. I den nya analysen använde sig forskarna av fem tidigare studier. Totalt ingick 32 759 personer utan diabetes som under minst ett år behandlats med en hög dos (80 mg) simvastatin eller atorvastatin eller en lägre dos (10-40 mg) per dag.

En uppföljning
på närmare fem år visade att 1 449 i högdosgruppen och 1 300 i den andra insjuknat i diabetes. Samtidigt hade färre i högdosgruppen drabbats av allvarlig hjärt-kärlsjukdom, 3 134 jämfört med 3 550.
I jämförelse med den måttliga dosen behövde 498 personer behandlas med 80 mg för ett extra fall av diabetes. För att undvika ett fall av hjärt-kärlsjukdom behövde 155 personer behandlas med hög dos.
? Vi fann att för varje extra fall av diabetes knutet till högdosbehandling med statiner undkom cirka tre personer en allvarlig hjärt-kärlhändelse, kommenterar den huvudansvarige forskaren David Press resultatet.

Forskarna konstaterar
att samtidigt som man visat att högdosbehandling med statiner ökar risken för diabetes så har man också tydligt sett att behandlingen minskar risken för hjärt-kärlsjukdom.