Annons

Stärkt samband mellan narkolepsi och Pandemrix

En irländsk utredning bekräftar att narkolepsi är en biverkan av Pandemrix.

23 apr 2012, kl 11:42
0

Annons

En rapport från de irländska hälsovårdsmyndigheterna visar på en 13-faldig ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix. Det motsvarar ungefär fem fall narkolepsi på 100 000 vaccinerade.
Den irländska rapporten tycks alltså styrka de tidigare undersökningarna från Finland och Sverige.