Annons

Läkemedel en liten del av alla upphandlingar

Över tusen myndigheter och kommuner annonserar närmare 19 000 offentliga upphandlingar för 500 ? 600 miljarder under ett år. De absolut vanligaste rör byggentreprenader, 40 procent. Cirka fyra procent handlar om läkemedel och medicinsk utrustning. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

20 apr 2012, kl 13:37
0

Annons

Drygt 800 av de upphandlingar som gjordes 2010 rörde läkemedel, medicinsk utrustning och hygienartiklar, visar rapporten från Konkurrensverket. I rapporten är upphandlingarna uppdelade i 45 huvudgrupper. Stora grupper är förutom byggentreprenader, arkitekt- och ingenjörstjänster samt olika företagstjänster som rör lagstiftning och tillexempel marknadsföring. De tre huvudgrupperna står för 60 procent av de totalt 19 000 upphandlingarna. Övriga 42 grupper delar på resterande 40 procent.

Läkemedelsbranschen har dock en jämförelsevis hög andel överprövningar visar rapporten 96, tolv procent, av de 810 upphandlingarna överklagades. Post- och telekommunikationstjänster och livsmedel ligger högst med 17 procent överprövningar. I snitt överklagades sju procent.

Det är inte helt ovanligt att flera anbudsgivare tilldelas kontrakt i en upphandling. Här ligger också gruppen läkemedel, medicinsk utrustning och hygienartiklar högt. På varje anbud fanns i snitt 4,6 företag som lämnat in ett anbud, 2,6 av dem, 58 procent tog också hem ett kontrakt.