Långverkande diabetesmedicin godkänd

Långverkande diabetesmedicin godkänd

Den första behandlingen som bara behöver tas en gång i veckan för blodsockerkontroll har nu godkänts av Europeiska kommissionen.

21 jun 2011, kl 18:11
0

Bydureon (exenatid) är en långverkande variant av Eli Lillys Byetta som nu fått europeiskt godkännande.

Exenatid ökar
insulinfrisättningen och hämmar glukagonininsöndringen så att glukosproduktionen från levern minskar. Substansen bidrar också till att öka mättnadskänslan och en långsammare tömning av magsäcken, vilket har en gynnsam effekt på kroppsvikten.
Bydureon är en injektionsbehandling för vuxna med typ 2-diabetes och ges som tillägg till bland annat metformin och sulfonureider.
Till skillnad mot Byetta som tas två gånger per dag behöver den här varianten bara tas en gång per vecka.

För Eli Lilly är
det ett viktigt godkännande, eftersom patent på flera av företagets storsäljare är på väg ut och i oktober 2010 fick Bydureon nobben av amerikanska FDA. FDA har begärt in säkerhetsstudier som visar hur läkemedlet påverkar hjärtat.