Injektion en gång i veckan bra för diabetiker

Det kan vara möjligt att ersätta injektioner två gånger om dagen men en dos som tas en gång i veckan. Det är vad kanadensiska forskare kommit fram till i en ny studie.

9 sep 2008, kl 13:45
0

Annons

Vuxna med typ 2-diabetes kan ordineras exenatid för att få en bättre kontroll på blodsockernivåerna. Läkemedel med exenatid ökar insulinfrisättningen och hämmar frisättningen av glukagon och ges som tilläggsmedicin till bland annat metformin och sulfonureider. Den vanliga dosen är en injektion två gånger dagligen. Men en ny kanadensisk studie som publicerats i the Lancet visar nu att injektioner en gång i veckan kan ge ett stabilare blodsocker.

Under 30 veckor följde forskarna 295 personer över 16 år med typ 2 diabetes. Hälften av dem fick 2 mg exenatid en gång i veckan och hälften fick 10µg injicerat två gånger dagligen. Som indikation på blodsockernivåerna mätte forskarna patienternas värde av hemoglobin A1c (HbA1c). Ett lågt värde är förknippat med ett stabilare blodsockervärde.

Studien visar att båda grupperna fick ett lägre HbA1c-värde men de personer som fick exenatid en gång i veckan hade lägre än de som fick två gånger om dagen. Det ledde inte heller till någon ökad risk för hypoglykemi eller viktökning att få en högre dos en gång i veckan. Forskarna som presenterade resultaten vid en diabeteskonferens i Rom nyligen menade att om ett bättre eller likvärdigt resultat kan uppnås med injektion en gång i veckan, skulle det förenkla livet för många diabetiker.

Ian Frame från Diabetes UK sade att resultaten var lovande men att han saknade en hel del detaljer i studien och att det krävs ytterligare forskning för att kunna ändra rekommendationerna.

Exenatid marknadsförs i Sverige av Eli Lilly under namnet Byetta.