Annons

Insulinbehandling kan hjälpa svårt sjuka barn

Småbarn som vårdas akut på sjukhus lider ofta av hyperglykemi, för hög
blodsockernivå, ett tillstånd som leder till ökad dödlighet. Behandling
med insulin får ner blodsockernivåerna och påskyndar barnens
tillfrisknande. Det visar en klinisk studie som utfördes i Leuven,
Belgien och publicerades på Lancets hemsida igår.

28 jan 2009, kl 12:38
0

Annons

Det är för första gången som forskare visar att minskning av blodsockernivåer kan minska dödligheten hos barn i samband med intensivvård. I den aktuella studien ingick 700 svårt sjuka barn. Hälften av dem fick intensiv insulinbehandling under hela sjukhusvistelsen medan resten behandlades med insulin enbart om deras blodsockernivåer blev extremt höga.

Blodsockernivåer gick ner betydligt mer hos den gruppen som fick intensiv behandling jämfört med barnen som fick insulin senare. Intensivbehandling ledde i vissa fall även till hypoglykemi, det vill säga extremt låga blodsockernivåer. Men trots detta hade intensiv insulinbehandling en positiv effekt, påpekar forskarna som står bakom studien. Dödligheten var nämligen lägre i den gruppen som fick intensiv behandling, den var 3 procent jämfört med 6 procent i den andra gruppen.

Det kommer att krävas fler studier för att ta reda på hur insulinbehandling påverkar barnens överlevnad och det allmänna hälsotillståndet på lång sikt, skriver forskarna.