Annons

Koppling mellan hormonbehandling och lungcancer

Kvinnor som får kombinationsbehandling med östrogen och progesteron har
en ökad risk att dö i icke-småcellig lungcancer. Det framkom av data
som presenterades på ASCO i helgen.

1 jun 2009, kl 17:39
0

Annons

Det är data från den uppmärksammade studien Women´s Health Initiative, WHI, som visar på de negativa effekterna. I en delstudie till WHI slumpades 16 608 kvinnor som passerat klimakteriet till att få en kombination av östrogen och progesteron eller placebo. Studien stoppades 2002 efter att resultat visade att kombinationsbehandlingen bland annat ledde till ökad risk för bröstcancer och hjärtkärlsjukdom.

Ny analys av data pekar nu på att behandlingen ger ytterligare hälsorisker. När kvinnorna följdes upp i median åtta år hade 0,10 procent av dem som fått hormonbehandlingen avlidit i icke-småcellig lungcancer, jämfört med 0,06 i kontrollgruppen. Resultaten presenterades på cancerkongressen Asco som pågick i Orlando, USA i helgen.

Forskarna såg ingen koppling mellan ökad risk att insjukna i cancerformen och de fann heller ingen koppling mellan behandlingen och småcellig lungcancer.