Paracetamol till gravida kopplat till barnastma

En amerikansk studie av 300 barn tyder på att mammans användning av
paracetamol under graviditeten kan kopplas till ökad risk för
astmasymptom hos barnen. Den ökade risken var högre hos barn med en
viss genvariant.

5 feb 2010, kl 12:29
0

Annons

Studien som letts av forskare från Columbia Center for Children’s Environmental Health vid Columbia University, har tittat på användningen av paracetamol under graviditeten hos kvinnor i New York City. De följde sedan upp totalt 300 barn för att undersöka förekomsten av astmasymtom. Barnen var alla  afroamerikaner eller från Dominikanska Republiken.

Forskarna fann att de barn var mammor hade använt paracetamol under graviditeten i högre uträkning hade en väsande andning, utveckla allergiska symptom vid fem års ålder. De barnen uppsökta också i högre uträckning akutmottagningar för andningsproblem än andra. Detta efter att forskarna kompenserat för faktorer som kön, etnicitet, passiv rökning, antibiotikaanvändning, förekomst av astma hos mamman och intag av barnens eget intag av paracetamol.

Risken ökade med mängden paracetamol som mamman tagit. Prevalensen av väsande andning avtog med barnens ålder. Vid ett år var den 40 procent och vid fem 27 procent.

Det visade sig också kopplingen var större hos barn med en viss genetisk variant av proteinet glutathione S transferas, GST. Proteinet är inblandad i nedbrytning av främmande substanser och forskarna menar att en sämre nedbrytning kan vara förknippad mer högre risk för astma.

Resultaten har publicerats i veckans utgåva av tidsskriften Thorax och studien är finansierad av amerikansk National Institute of Environmental Health Sciences och Environmental Protection Agency.