Annons

FDA utfärdar varning för epilepsimedel

Epilepsiläkemedelet Zonegran kan orsaka metabolisk acidos hos visa
patienter. Det skriver det amerikanska läkemedelsverket FDA i ett
pressmeddelande.

24 feb 2009, kl 12:34
0

Annons

Det var under måndagen som amerikanska FDA utfärdade en varning för att Zonegran (zonisamid) kan ge upphov till allvarliga metabola biverkningar hos vissa patienter. Varningen kommer efter att FDA gått igenom uppdaterade kliniska data om preparatet. Zonisamid är ett antepileptikum som ges till vuxna som trots annan epilepsibehandling fortfarande får krampanfall.
 
I USA, liksom i Sverige, är zonisamid enbart godkänt för behandling av personer över 18 år och enligt FDA:s genomgång är risken att drabbas av metabolisk acidos högre för yngre patienter. De metabola störningarna kan leda till symptom som trötthet, hjärtarytmi och viktminskning. En långvarig metabolisk acidos kan påverka njurarna och bentätheten. Biverkningarna är dosberoende och enligt FDA kan de uppkomma vid låga doser runt 25 mg om dagen.

FDA rekommenderar sjukvårdspersonal att kontrollera patienternas serumnivå av bikarbonat innan behandling med zonisamid sätts in. Företaget Eisai som marknadsför zonisamid under namnet Zonegran uppger till amerikanska medier att de just nu arbetar för att skärpa varningstexten i produktresumén. De råder dock ingen att sluta med läkemedlet på eget bevåg.

I Sverige har liknande biverkningar inte konstaterats och på svenska Eisai meddelar man att diskussioner just nu förs med EMEA om någon ändring av produktreumén ska göras.