Antibiotika kan eventuellt ge fosterskador

Amerikanska forskare har sett ett möjligt samband mellan
antibiotikabehandling i tidig graviditet och fosterskador. Men de
vanligaste antibiotikapreparaten tycks vara säkra att använda.

3 nov 2009, kl 11:53
0

Annons

En bakterieinfektion kan innebära en stor risk för en gravid kvinna och hennes foster och antibiotika är ett av de läkemedel som är vanligast förekommande under en graviditet. Nu har amerikanska forskare studerat eventuella risker för fostret då antibiotikabehandlingen inträffar någon gång under månaden innan befruktning och fram till tredje graviditetsmånadens slut.

Studien har utförts genom att i
efterhand intervjua kvinnor om deras antibiotikanvändning under
graviditeten och jämföra svaren från 13 155 kvinnor vars barn hade
fosterskador med dem från 4 941 kvinnor vars barn var friska. Ungefär
14 respektive 13 procent av kvinnorna i de båda grupperna hade tagit
antibiotika någon gång under den aktuella perioden.

Resultaten visar på ett möjligt samband mellan antibiotikaanvändning och fosterskador för sulfonamider och nitrofurantoinpreparat, läkemedel som bland annat används för att behandla urinvägsinfektioner. Användningen av dessa preparat var associerad med sex respektive fyra typer av fosterskador, bland annat hjärtfel.

Däremot tycks penicilliner, cefalosporiner och erytromycinpreparat, den typ av antibiotika som vanligtvis förskrivs till gravida kvinnor enligt forskarna, vara säkra att använda. Men en eller två typer av fosterskador återfanns även bland barn vars mödrar behandlats med preparat från dessa antibiotikaklasser.

Krista S. Crider vid Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta, USA, är en av forskarna bakom studien. Hon påpekar i ett uttalande till nyhetsbyrån Reuters att många av fosterskadorna var mycket ovanliga och att det är viktigt att komma ihåg att det för varje graviditet finns en treprocentig risk för fosterskador, oavsett om kvinnan står under läkemedelsbehandling eller ej.
– Mer forskning behövs innan specifika rekommendationer kan ges för vilka antibiotikapreparat som är säkra och inte säkra att ta vid graviditet, säger hon till Reuters.

En brist med studien, som artikelförfattarna själva nämner, är att det inte är möjligt att avgöra om fosterskadorna är kopplade till antibiotikaanvändningen eller själva infektionen.

Studien är publicerad i Archives of Pediatrics & Adolescent Medidicine.