Annons
Giftinformation hos Läkemedelsverket

Giftinformation hos Läkemedelsverket

Från och med den 1 november har Läkemedelsverket ansvar för Giftinformationscentralen. De tar över verksamheten som under 20 år legat hos Apoteket AB.

2 nov 2009, kl 15:52
1

Giftinformationscentralen , GIC, startades 1960 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och har sedan 1988 drivits som en självständig enhet inom Apoteket AB. I samband med omregleringen har regeringen beslutat att Läkemedelsverket ska ta över huvudmannaskapet för verksamheten.

Vid GIC arbetar drygt 40 personer och via deras telefonrådgivning, som bemannas av apotekare, får man informerar om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning. Telefonrådgivningen är öppen dygnet runt alla dagar både för allmänhet och sjukvård. Chef för verksamheten är Mark Personne.

GIC får cirka 80 000 samtal per år, varav cirka 60 000 avser akuta förgiftningar eller förgiftningstillbud hos människor. En mindre del av samtalen är allmänna förfrågningar om risker och förebyggande åtgärder. Drygt 20 procent av samtalen kommer från sjukvården och resten främst från allmänheten. Omkring 40 procent handlar om läkemedel.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. En plats för bara apotekare utan receptarier? Synd att vi är över 1000st och platserna bara är 40st…