Annons

Regler om extempore nu som föreskrifter

I fredags publicerade Läkemedelsverket sina föreskrifter om
tillverkning av extemporeläkemedel. Reglerna fanns tidigare som en del
i Svensk Läkemedelsstandard men har de senaste åren fört en ganska
anonym tillvaro. Detta ändras med de nya föreskrifterna.

1 mar 2010, kl 13:22
0

De föreskrifter om tillverkning av extemporeläkemedel frånLäkemedelsverket som träder ikraft idag beskriver vilka kvalitets- och säkerhetskrav som ställs på apotek som vill ägna sig åt detta. Men föreskrifterna innehåller egentligen inga nyheter. Däremot har de blivit tydligare och lättare att hitta för den som behöver dem.

Extempore är specialtillverkade, personliga läkemedel till en viss patient som framställs enligt förskrivarens angivna komposition. De får tillverkas utan registrering eller godkännande från Läkemedelsverket. Tidigare låg den mesta tillverkningen av extemporeläkemedel hos det statliga bolaget Apoteket Produktion & Laboratorier, APL.

I och med omregleringen av apoteksmarknaden kommer fler aktörer att bli aktuella för tillverkning och då är det viktigt att kraven är tydliga.
– Tidigare fanns samma information som en bilaga i Svensk Läkemedelsstandard men den  ges inte ut längre. Det är egentligen först nu när de nya apoteken har sina tillstånd som det blivit aktuellt och ni har vi gett ut dem i form av föreskrifter. På så sätt blir det tydligt och enkelt vad som gäller, säger Kenneth Nordback jurist på Läkemedelsverket.

I början av februari gick regeringens lagförslag om att extemporeläkemedel ska kunna tillverkas på andra platser än på sjukhus- och öppenvårdsapotek, så kallade extemporeapotek till riksdagen. Men detta nya lagförslag har ingenting med de nya föreskrifterna att göra.
– Omregleringen gör ju att marknaden förändras men själva innehåller i föreskrifterna är i princip desamma som innan, säger Kenneth Nordback.