Avandia toppar amerikansk biverkningslista

När det USA-baserade institutet ISMP sammanställer sin lista över
inrapporterade biverkningar hamnar diabetesläkemedlet Avandia och det antipsykotiska Seroquel i topp.

1 mar 2010, kl 12:11
0

Annons

Det är två redan omdebatterade storsäljande läkemedel, Avandia (rosiglitazon) från Glaxosmithkline och Seroquel (quetiapin) från Astrazeneca som ligger överst på listan över inrapproterade biverkningar från sista kvartalet 2009. Det visar data från amerikanska Institute for Safe Medication Practices, ISMP, som löpande sammanställer siffror över biverkningar som amerikanerna rapporterar.

Högst upp ligger diabetespreparatet Avandia med 1 218 inrapporterade biverkningar, varav 1000 var allvarliga eller dödliga. Nummer två ligger det antipsykotiska preparatet Seroquel med 977 rapporter och trea hamnar Lioresal (baklofen) som behandlar bland annat stelkramp med 796 rapporter. Därefter hamnar smärtlindraren fentanyl och etanercept som ges mot reumatoid artrit och psoriasis.

ISMP är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation som löpande sammanställer inrapporterade biverkningar från ett antal olika källor. De bevakar omkring 2000 läkemedel på den amerikanska marknaden. Enligt ISMP har antalet inrapporterade biverkningar ökat under de första tre kvartalen 2009 med 8 procent jämfört med året innan.

Att Avandia och Seroquel fått så många rapporter menar representanter från respektive företag kan ha sin förklaring i de pågående rättsprocesser som just behandlar problemen med preparaten. Fenomenet har setts tidigare; när ett läkemedel blir omskrivet kan antalet inrapporterade biverkningar för just detta öka.

Institutet noterar också att testosterongelerna AndroGel och Testim som appliceras på huden har fått många biverkningsrapporter. Flera av dessa kommer från kvinnor och barn, trots att preparatet bara är godkänt för män.