Biverkningar även utan vaccin

Död, missfall och allvarliga sjukdomar inträffar i normalbefolkningen
även under perioder utan massvaccinering. Detta är viktigt att komma
ihåg så att oron i samhället inte missriktas menar forskare i
tidsskriften Lancet.

2 nov 2009, kl 12:53
0

Annons

Allvarliga händelser som plötslig död, insjuknande i Guillain Barré-syndromet och missfall förekommer även under tider då det inte är massvaccinering på gång. Det är viktigt att ta hänsyn till detta normala bakgrundsbrus av händelser så att det inte uppstår en onödig vaccinskräck. Den manar ett antal forskare i en artikel i tidsskriften Lancet.

I samband med att massvaccinering mot den nya influensan A(H1N1) sätter i gång sprider sig också en oro för allvarliga biverkningar till följd av dessa. Rapporter om plötsliga dödsfall och missfall har kopplats samman med de olika nya vacciner som finns på marknaden. Men forskarna från bland annat Cincinnati Children?s hospital i USA och National Institute for Health and Welfare i Helsingfors påpekar att man inte ska glömma att sådant händer i alla fall.

I artikeln ger de exempel på hur många fall av bland annat plötslig död som inträffar även då det inte genomförs massvaccineringar. Om en kohort med 10 miljoner människor skulle vaccineras i Storbritannien skulle sjukdomen Guillain Barré-syndromet, där immunförsvaret angriper det egna nervsystemet, drabba cirka 22 personer. Detta oberoende om de får vaccinet. I samma kohort skulle sex fall av plötslig död inträffa inom samma tidsperiod.

Som ett andra exempel beskriver de att av en miljon gravida kvinnor som vaccineras kan man förvänta sig att 397 får missfall inträffar en dag efter vaccination, något som också skulle inträffa även utan vaccination.

Författarna skriver att bakgrundsfall av olika händelser måste tas med i beräkningen vid rapportering om biverkan av vaccinet. Annars finns det stor risk att det uppstår onödig rädsla i samhället med anledning av vaccinering.