Pilotprojekt för makulering av e-recept i vår

Efterfrågan från läkare att kunna makulera ett felaktigt e-recept har
varit stor. Efter att problemet har hamnat mellan stolarna en längre
tid ska en pilot starta i mars nästa år.

2 nov 2009, kl 11:53
0

Annons

På bara några år har e-recepten fått stor genomslagskraft bland landets förskrivare. En brist som uppmärksammats vid flera tillfällen är svårigheten att korrigera eller återkalla ett felaktigt recept.

Idag finns det ingen möjlighet att på elektronisk väg makulera eller ändra ett redan utfärdat e-recept.  Förskrivaren är hänvisad till att ringa Apoteket AB:s kundtjänst vilket av många uppfattats som tidskrävande och osmidigt.

Projektet ingår sedan årsskiftet i den nationella it-strategin för vården som är ett samarbete mellan vårdsidan och apotekssidan. Sedan i somras ligger ansvaret hos Apotekens Service AB, ASAB. Till våren startar de en pilot för att makulera e-recept på elektronisk väg.
– Vi har precis skickat ut förfrågningar till landsting, apotek och systemleverantörer för att delta i projektet. Förhoppningen är att de kan starta konstruktionen i mars-april nästa år säger Gunnel Bridell, chef för receptenheten på Apotekens Service AB.

För att projektet ska fungera är det avgörande att förskrivare och den som expedierar få samma status på informationen. Det kräver att både journalsystem, landstingens, apotekens och ASAB:s system implementerar förändringen. Bland apoteksaktörerna är det än så länge är det bara Apoteket AB som berörs men Gunnel Bridell välkomnar även nya aktörer att delta.

Vilken information som ska ingå när en förskrivare makulerar ett e-recept är ännu inte klart. Men ett recept som makulerats kommer inte att försvinna ur systemet utan ligga kvar som spärrat. På så sätt finns en spårbarhet i vem som makulerat vilka recept.

Till en början rör det sig om ett par landsting som kommer att ingå i piloterna under 2010 och om allt faller väl ut implementeras det sedan löpande i hela landet. Fram till dess är det telefonsamtal till Apotekets kundtjänst som gäller för den som vill ångra ett e-recept.
– Vi har hand om alla data men har ingen egen kundtjänst för detta. Fram till den elektroniska makuleringen är på plats köper vi den tjänsten av Apoteket AB.

Andra förslag på förändringar i systemet som varit uppe är att apoteken ska kunna rapportera generikabyte elektroniskt. Enligt Gunnel Bridell är det något som kan komma framöver.
– Men först ska vi få makuleringen att fungera.