Annons

Diabetespreparat klassat som särläkemedel

Uppsalaföretaget Tikomeds läkemedel Ibsolvmir har beviljats
särläkemedelstatus av den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté
för särläkemedel, COMP, i syfte att stödja utvecklingen av läkemedlet
som skulle kunna bidra till att bota patienter med svår diabetes.

3 nov 2009, kl 15:35
0

Annons

Den europeiska
läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel, COMP, har i dagarna
tilldelat Ibsolvmir särläkemedelsstatus för att förhindra avstötning
vid ö-cellstransplantation, enligt ett pressmeddelande från företaget Tikomed.

Beslutet innebär att läkemedlet har kommit ett steg närmare
kommersialisering.
? När man transplanterar insulinproducerande ö-celler till en patient uppstår vanligtvis en omedelbar och kraftig immunologisk reaktion som gör att flertalet av de transplanerade cellerna dör. Ibsolvmir hämmar denna reaktion och främjar även cellernas tillväxt och kan därmed bidra till att bota patienter med svår typ 1-diabetes, en sjukdom som inte kan kontrolleras med nuvarande behandlingsalternativ, säger Anders Waas, vd för Tikomed.

Ibsolvmir utvecklas i samarbete med forskare vid Uppsala universitet. En nordisk fas 2-studie av Ibsolvmir pågår just nu och en tidigare fas 1-studie på friska frivilliga har visat att läkemedlet är säkert att använda, enligt företaget. Tikomed planerar att påbörja patientstudier i USA och en ansökan om särläkemedelstatus även där har skickats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
? Längre fram skulle det också kunna bli möjligt att använda Ibsolvmir för att förbättra resultaten vid exempelvis benmärgs- och levertransplantation, säger Anders Waas.

För att ett läkemedel ska kunna tilldelas särläkemedelsstatus och därmed bli berättigad olika former av utvecklings- och kommersialiseringsstöd måste det finnas ett stort medicinskt behov och högst 5 000 personer per 10 miljoner invånare inom EU ska vara i behov av behandlingen.