Annons
Nytt dödsfall efter fekal transplantation i USA

Nytt dödsfall efter fekal transplantation i USA

Fall av svåra komplikationer, inklusive ett dödsfall, väcker på nytt frågan om säkerhet vid fekala transplantationer.

16 mar 2020, kl 11:06
0

Fekal transplantation är en effektiv och numer etablerad behandlingsmetod vid svåra fall av tarminfektion med bakterien clostridium difficile. Och det finns, som Läkemedelsvärlden rapporterat, förhoppningar om att metoden ska ha effekt även vid andra sjukdomstillstånd i mag-tarm-systemet.

Fekal transplantation inte riskfri

Men det finns också frågetecken kring säkerheten hos metoden, som går ut på att behandla patienten med avföring från en givare. Allvarliga händelser har visat att det finns risk att överföra farliga bakterier och andra mikroorganismer vid sådan behandling.

Nu rapporterar den amerikanska läkemedelsmyndigheten fda och nättidningen Statnews om nya sådana händelser. En person har dött och ytterligare fyra fick vårdas på sjukhus på grund av svåra infektioner efter att ha fått avföringstransplantat från en biobank.

Patienterna fick transplantationerna som behandling mot clostridium difficile-infektioner. Men transplantationerna överförde sjukdomsframkallande E.koli-bakterier och patienternas tillstånd förvärrades i stället för tvärtom. Hos en av dem ledde det till döden medan övriga återhämtade sig efter sjukhusvård.

Händelsen inträffade trots att den donerade avföringen testas innan den ges till patienter. Företaget som tillhandahåller avföringstransplantaten har meddelat att det nu ser över testmetoderna för att förbättra dem.

På väg mot mer förfinade metoder?

Normalt är biverkningarna vid fekal transplantation milda eller inga alls. Men också i fjol fick fekal transplantation i en amerikansk forskningsstudie allvarliga konsekvenser.  Då smittades två patienter med multiresistenta bakterier och blev svårt sjuka. En av dem dog.

Även i Sverige används fekal transplantation vid svåra fall av clostridium difficile-infektion, när den normala tarmfloran har slagits ut av antibiotikabehandling. Det pågår också svensk forskning om att använda metoden vid andra mag-tarmrubbningar.

Bland annat studerar forskare vid universitetssjukhuset i Örebro metoden. När Läkemedelsvärlden tidigare intervjuade professor Robert Brummer som leder forskningen underströk han att studierna omges av höga säkerhetskrav.

Ändå såg han fekal transplantation främst som ett forskningssteg på vägen till mer teknologiskt utvecklade behandlingar. Behandlingar som exempelvis förändrar tarmfloran med hjälp av delar av tarmbakterier i stället för med hel avföring.

– På grund av bland annat riskerna och svårigheterna att standardisera behandlingen tror jag inte att vi kommer att göra likadant om 20 år som vi gör nu, sade han.