Annons

Profilbild

Lisa Reimegård

Folsyra kan minska risken för hjärtmissbildningar

Tillskott av folsyra inför och i början av graviditeten kan minska
risken för medfödda hjärtmissbildningar. Det visar en ny studie från
Nederländerna.

Ozon renar bort läkemedelsrester

En utvärdering av olika metoder för att rena
avloppsvatten från läkemedelsrester visar att oxidering med hjälp av
ozon i låga doser är mest kostnadseffektivt. Men ur ett
ekotoxikologiskt perspektiv är rening med aktivt kol bäst.

Apoteksbranschen får egen mässa

Den 8 september 2010 slås dörrarna upp till en två dagar lång
inköpsmässa för apoteksbranschens aktörer. På Kistamässan i Stockholm ska leverantörer av läkemedel och egenvårdsprodukter ges möjlighet att visa upp
befintliga och nya varor.

Låg examensfrekvens på apotekarutbildning

Endast 73 procent av studenterna på apotekarprogrammet tar
apotekarexamen, vilket är en av de lägsta siffrorna bland
utbildningarna inom vårdområdet, enligt en rapport från Högskoleverket.
Och könsskillnaden i examensfrekvens är stor.

Missförstånd kring ordination kan ligga bakom dödsfall

Tre dagar utan behandling med blodförtunnande läkemedel på grund av att olika system
användes för läkemedelsordination kan ha orsakat ett dödsfall på Akademiska sjukhusets hospiceavdelning. Händelsen
har Lex Maria-anmälts.

Andra vaccindosen ger feber hos små barn

Små barn får oftare hög feber efter den andra dosen Pandemrix än efter
den första, enligt preliminära resultat från en spansk studie som
styrks av erfarenheter från vaccinationskampanjen i Sverige.

Delade meningar om tillverkning av extemporeläkemedel

Läkemedelsverket och Lif är kritiska till regeringens lagförslag om
införande av extemporeapotek. Framtiden för Apoteket Produktion &
Laboratorier kan tyckas osäker om förslaget inte går igenom men
regeringen är mån om att verksamheten ska få vara kvar.

Tidiga fas II-prövningar offentliggörs

Idag är endast resultaten från kliniska prövningar i sena faser
tillgängliga för allmänheten men nu ska även tidiga fas II-prövningar
offentliggöras.

Små barn bör vaccineras

Även barn mellan sex månader och tre år som inte tillhör någon
riskgrupp bör vaccineras mot den nya influensan, enligt nya
rekommendationer från Läkemedelsverket.

Sverige i fronten för läkemedel och hållbar utveckling

I veckan samlades ett 50-tal europeiska representanter för hälsa, miljö
och läkemedel i Uppsala för att delta i ett unikt EU-möte om hållbar
utveckling för läkemedel.

Apotekstillstånd beroende av it-system

Den nya apoteksmarknadens aktörer kan få sina apotekstillstånd redan i
november, om de väljer att använda sig av Apoteket AB:s befintliga
receptexpeditionssystem.

Inte licensläkemedel hos alla apotek

Omregleringen av apoteksmarknaden medför att licensläkemedel bara kan
hämtas ut på de apotek som har den aktuella licensen samt på andra
apotek inom samma kedja och med samma ägare.

En dos vaccin räcker för friska vuxna och gravida

Läkemedelsverket meddelar att en dos Pandemrix ger tillräckligt skydd
mot den nya influensan för friska individer över 13 år samt friska
gravida. Barn och och riskgrupper med nedsatt immunförsvar behöver två doser.

Positiva resultat för SLE-läkemedel

En klinisk fas 3-studie av ett potentiellt läkemedel för behandling av
den reumatiska systemsjukdomen SLE redovisar goda resultat jämfört med
placebo.

Läkemedelsboken i Läkemedelsverkets händer

I över 30 år har Apoteket AB stått för produktionen av Läkemedelsboken
men från och med november har Läkemedelsverket tagit över ansvaret, som
ett resultat av omregleringen av apoteksmarknaden.

Stort analysföretag säljs

Det internationella analysföretaget IMS Health ska säljas för 5,2
miljarder dollar till investeringsfonder styrda av TPG Capital och CPP
Investment Board.