Annons

Låg examensfrekvens på apotekarutbildning

Endast 73 procent av studenterna på apotekarprogrammet tar
apotekarexamen, vilket är en av de lägsta siffrorna bland
utbildningarna inom vårdområdet, enligt en rapport från Högskoleverket.
Och könsskillnaden i examensfrekvens är stor.

3 dec 2009, kl 14:25
1

Annons

Bland de utbildningsprogram som leder till legitimationsyrken har Högskoleverket upptäckt fyra utbildningar med en examensfrekvens på under 80 procent, varav apotekarutbildningen är en med sina 73 procent. Detta presenteras i rapporten ?Mått för genomströmning i utbildning på grund- och avancerad nivå?, där Högskoleverket har summerat antalet nybörjare per program under höstterminerna 1994, 1996, 1998 och 2000 samt antalet av dessa som avlagt examen till och med läsåret 2007/2008.

Högskoleverkets rapport visar också att examensfrekvensen är lägre för män än för kvinnor och att apotekarprogrammet är en av de utbildningar där skillnaden är som störst; 64 procent av männen avlägger apotekarexamen att jämföra med 78 procent av kvinnorna.

De apotekarstudenter som lämnar utbildningen väljer vanligtvis att läsa en annan högskoleutbildning istället och här ser Carin Svensson, ordförande för Sveriges Farmacevtförbund, en förklaring till den låga examensfrekvensen på programmet.
– Apotekarprogrammet har förmodligen inte varit förstahandsvalet för vissa av studenterna och när dessa sedan kommer in på exempelvis läkarprogrammet så väljer de att lämna apotekarutbildningen, säger hon.

Men hon tror också att andra har valt att byta inriktning för att få tillgång till en bredare arbetsmarknad.
– Många arbetstillfällen inom läkemedelsindustrin har försvunnit eller flyttat utomlands i samband med att flera läkemedelsföretag har fusionerat under de senaste åren. Detta kan mycket väl ha lett till att vissa har tänkt om under utbildningens gång, säger hon.

Men i och med omregleringen av apoteksmarknaden och möjligheten till egenföretagande inom apoteksbranschen tror Carin Svensson att examensfrekvensen på apotekarutbildningen kommer att öka.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Inte ovanligt att ta ut farm.magister och därefter påbörja forskarutbildning utan att genomgå apotekspraktiken förrän ev senare.