Tidiga fas II-prövningar offentliggörs

Idag är endast resultaten från kliniska prövningar i sena faser
tillgängliga för allmänheten men nu ska även tidiga fas II-prövningar
offentliggöras.

13 nov 2009, kl 14:43
0

Annons

Fyra internationella branschföreningarna som tillsammans representerar den globala forskande läkemedelsindustrin har kommit fram till att information om och resultat från kliniska prövningar i tidig fas II ska vara offentliga handlingar. Idag finns det kravet endast för sena fas II-studier och studier i fas III.
– Redan idag är det många av de större företagen som offentliggör sina tidiga fas II-studier men nu ska det här gälla för hela läkemedelsindustrin, säger Richard Bergström, vd för Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

Enligt honom är det främst två syften som ligger bakom enandet om att offentliggöra även dessa tidiga studier; att öka insynen för allmänheten samt att ge patienter möjlighet att hitta klinisk prövning som de vill delta i.
– Nästa steg är att inkludera resultaten från de uppföljningsstudier som sker när produkterna redan är godkända, så kallade icke-interventionsstudier. I Sverige finns ett stort stöd för att även dessa ska offentliggöras men där har vi inte fått med oss alla andra länder ännu, säger Richard Bergström.

Via Fass hemsida kan man nå en internationell databas där det är möjligt att söka efter information om kliniska prövningar. Databasen administreras av den internationella organisationen IFPMA. De tre övriga branschföreningarna som tillsammans med IFPMA enats om att offentliggöra de tidiga fas II-prövningar utgörs av den europeiska organisationen EFPIA, den amerikanska PhRMA samt den japanska JPMA.