Folsyra kan minska risken för hjärtmissbildningar

Tillskott av folsyra inför och i början av graviditeten kan minska
risken för medfödda hjärtmissbildningar. Det visar en ny studie från
Nederländerna.

11 dec 2009, kl 16:34
0

Annons

Tillskott av B-vitaminet folsyra i tidig graviditet kan minska risken för att fostret ska drabbas av ryggmärgsbråck. Nu stärker en studie i European Heart Journal hypotesen om att folsyratillskott även kan skydda fostret från hjärtmissbildningar.

Forskarna har utgått från ett nederländskt fosterskaderegister för att identifiera 611 kvinnor som fött barn med hjärtmissbildningar mellan 1996 och 2005. Av dessa intog 56,0 procent tillskott av minst 400 mikrogram folsyra dagligen under perioden fyra veckor före fram till åtta veckor efter befruktningen, alternativt strax före eller efter befruktningen och resten av den aktuella perioden.

Två kontrollgrupper användes; en bestående av 2401 kvinnor från samma register som alla hade fött barn med fosterskador som inte kunde kopplas till folsyrabrist. Bland dessa intog 61,1 procent folsyra enligt definitionen ovan. Den andra kontrollgruppen utgjordes av 3343 gravida kvinnor som representerade allmänheten, varav 64,6 procent åt extra folsyra under den angivna perioden.

Resultaten visar att de kvinnor som åt folsyratillskott löpte 18 till 26 procent lägre risk att få ett barn med någon typ av medfödd hjärtmissbildning jämfört med dem som inte intog folsyra, beroende på vilken kontrollgrupp som användes som referens. Risken för så kallade hjärtseptumdefekter, den vanligaste specifika diagnosen, var 38 till 44 procent lägre för dem som åt folsyra.