Annons

Kalcium och D-vitamin gör liten nytta för äldres ben

Två brittiska studier har kommit fram till att tillskott av kalcium och D-vitamin inte reducerar risken för benbrott hos äldre personer.

23 maj 2005, kl 11:34
0

Tidigare studier har visat att tillskott av kalcium och vitamin D kan minska antalet frakturer hos äldre personer, bland annat en fransk studie på höftfrakturer bland kvinnor på äldreboende samt en amerikansk studie på äldre inom primärvården. Ingen randomiserad studie har tidigare gjorts på hemmaboende högriskpatienter i Storbritannien. Frakturer orsakar samhället stora sjukvårdskostnader varje år, något som väntas öka i takt med en åldrande befolkning.

I den ena studien följde forskare vid universitetet i Aberdeen 5 300 män och kvinnor över 70 år som hade drabbats av en fraktur under de senaste tio åren. Personerna randomiserades till att få tillskott av D-vitamin, kalcium, en kombination av dessa två eller placebo. Personerna följdes under 24 till 62 månader.
Enligt studien, som publicerades i Lancet (nätupplagan den 28 april), var det ingen skillnad mellan grupperna när det gällde att drabbas av en ny fraktur. Det totala antalet frakturer var 698. Forskarna konkluderar att man bör välja andra strategier för sekundärprevention av frakturer.
I en annan studie i BMJ (2005;330:1003) följde forskarna 3 000 kvinnor över 70 år inom primärvården som bedömdes ha hög risk för höftfraktur. Hälften av gruppen fick information av en sköterska om hur man undviker frakturer plus D-vitamin och kalcium tabletter, medan den andra gruppen bara fick en broschyr om hur man undviker att ramla. Enligt studien var risken för benbrott lägre än förväntat, men det var ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna. Därmed gav det inget stöd för att tillskott av vitamin D och kalcium påverkar risken för fraktur i den aktuella populationen, menar forskarna.