Annons

Bättre utsikter för aggressiv bröstcancer

Två studier på läkemedlet Herceptin i USA stoppades i förtid efter lovande resultat vid tidiga stadier av HER2-positiv bröstcancer.

23 maj 2005, kl 11:59
0

Nyligen meddelade National Cancer Institute i USA, som tillsammans med företaget Genentech finansierat studierna, att läkemedlet trastuzumab (Herceptin) hade förlängt överlevnaden och dramatiskt minskat antalet återfall hos kvinnor med tidiga stadier av HER2-positiv bröstcancer.
Trastuzumab godkändes 2001 för spridd HER2-positiv bröstcancer. Den aktuella studien har alltså prövat läkemedlets effekt för tidigare stadier av sjukdomen.
Läkemedlet, som utgörs av monoklonala antikroppar, innebär en ny typ av målsökande behandling av cancertumörer. Samhällsekonomiskt har behandlingen varit ifrågasatt i Sverige. Läkemedlet, som godkändes i USA 1998 och i EU 2001, är avsett för de 25 till 30 procent av bröstcancerpatienterna som har ett förhöjt uttryck av receptorn för tillväxtfaktorn HER2.
De aktuella studierna visar att patienter med tidiga stadier av HER2-positiv bröstcancer som fick trastuzumab i kombination med kemoterapi minskade risken för återfall med 52 procent jämfört med patienter som fick enbart kemoterapi. Alla patienter hade genomgått operation för att avlägsna tumören.
Kvinnorna i studien hade tidiga stadier bröstcancer med spridning utanför bröstkörtlarna och med stor risk för ytterligare spridning till andra delar av kroppen. I många fall hade cancern redan nått lymfkörtlarna. Studien baseras på analys av data för 3 300 patienter.
Monoklonala antikroppar har av många förutspåtts spela en viktig roll i framtidens cancerbehandling och trastuzumab är det första på marknaden. Genom de aktuella studierna ökar läkemedlets betydelse i och med att det även kan hindra sjukdomen att återkomma hos kvinnor med nydiagnostiserad HER2-positiv bröstcancer.
Vid den här typen av bröstcancer produceras för mycket HER2-protein, som står för Human epidermal growth factor receptor 2 och finns på ytan av tumören. Dessa tumörer växer ofta fortare och har större risk att återkomma än tumörer som är HER2-negativa. Det är en av de mest aggressiva tumörformerna.