Apotekstillstånd beroende av it-system

Den nya apoteksmarknadens aktörer kan få sina apotekstillstånd redan i
november, om de väljer att använda sig av Apoteket AB:s befintliga
receptexpeditionssystem.

12 nov 2009, kl 14:13
0

Annons

Läkemedelsverket har fått in omkring 650 ansökningar om apotekstillstånd, varav cirka 600 har lämnats in sedan början av oktober. Ett krav som måste uppfyllas för att få en sådan ansökan beviljad är att det finns ett godkänt receptexpeditionssystem.
– De apotek som avser använda Apoteket AB:s övergångslösning, som är granskad och godkänd av Apotekens Service AB, bör kunna beviljas tillstånd i november, förutsatt att de uppfyller alla övriga krav för att få driva apotek, säger Erica Hagblom, utredare på Läkemedelsverket.

Övriga kan få vänta ytterligare några månader.
– De aktörer som väljer att använda andra it-system direkt måste även de få dessa godkända av Apotekens Service AB innan vi har möjlighet att bevilja dem apotekstillstånd, säger Erica Hagblom.

Övergångslösningen, som i princip erbjuder samma system som Apoteket AB använder sig av idag, kommer att användas av samtliga befintliga apotek i klustren. Men Apotekens Service AB rekommenderar att aktörer som startar nya apotek istället satsar på ett av de nyutvecklade receptexpeditionssystemen direkt, bland annat eftersom övergångslösningen är godkänd på dispens och som längst får användas fram till halvårsskiftet 2011.

Ylva Hambraeus Björling är vd på Apotekens Service AB.
– Det är onödigt att låta ny personal lära sig ett system som snart ska bytas ut. Vi bedömer också att det inte kommer att ta så mycket längre tid att få tillgång till något av de nya receptexpeditionssystemen än de åtta veckor som är Apoteket AB:s leveranstid för övergångslösningen, säger hon.

Logica, Pharmasolutions och Receptum är de leverantörer av receptexpeditionssystem som Apotekens Service AB har haft mest kontakt med hittills.
– Tester av de receptexpeditionssystem som dessa företag har tagit fram pågår just nu men det är inte möjligt att säga när de kommer att kunna godkännas. Systemen är fortfarande under utveckling och de som kan sätta press på att systemleverantörerna skyndar på processen är de aktörer som vill använda dem, säger Ylva Hambraeus Björling.