Annons

En dos vaccin räcker för friska vuxna och gravida

Läkemedelsverket meddelar att en dos Pandemrix ger tillräckligt skydd
mot den nya influensan för friska individer över 13 år samt friska
gravida. Barn och och riskgrupper med nedsatt immunförsvar behöver två doser.

6 nov 2009, kl 16:45
0

Annons

Läkemedelsverkets beslut att en vaccindos är tillräcklig för friska individer över 13 år samt gravida baseras bland annat på två studier som har visat att immunsvaret efter en dos är kraftigare än det som sågs med prototypvaccinet. Man har också sett att immunsvaret efter upp till tolv månader inte skiljer sig åt för de vuxna som fått en respektive två doser av prototypvaccinet.

Läkemedelsverket betonar att det saknas data som tyder på att en dos är tillräcklig för patienter med nedsatt immunförsvar och dessa riskgrupper samt barn i åldern tre till tolv år rekommenderas fortfarande två doser med minst tre veckors mellanrum.

Inom kort kommer Läkemedelsverket att lämna besked om huruvida barn i åldern sex månader till tre år bör vaccineras eller ej.