Mindre makt för Nice

Den brittiska regeringen har beslutat minska på Nice:sinflytande över vilka läkemedel som ska finansieras av staten.

1 nov 2010, kl 12:18
0

Annons

I dag är de rekommendationer som Nice ger i princip de som National Health Service NHS sedan fastställer. Men från och med 2014 kommer Nice inflytande över användningen av nya läkemedel att minska.

Enligt hälsominister Earl Howe ska istället NHS förhandla med läkemedelsföretagen om en värdebaserad prissättning på läkemedlen. Hälsoministerns förhoppning är att man ska få ned priset på nya läkemedel i väntan på att bevisen på deras kostnadseffektivitet blir fler. Idag är det istället tvärtom, i väntan på att läkemedlens effektivitet är bevisad begränsar Nice möjligheten att använda dem.

Den nya ordningen innebär också att Nice beslut att ett nytt läkemedel inte får finansieras av staten om det kostar mer än 30 000 pund mätt i extra levnadsår försvinner. Från och med 2014 kommer Nice uppgift begränsas till att fungera som rådgivande till läkare om vilken behandling som är mest effektiv.

Cancerorganisationer
välkomnar den nya ordningen och menar att många fler patienter nu kommer att få tillgång till nya behandlingar.
Andra är mer skeptiska. Enligt det nya beslutet ska NHS fördela pengar till sjukvårdsregionerna och sedan är det upp till dessa att besluta hur pengarna används. Att behöva fatta dessa beslut är läkarorganisationer inte lika glada över.

Även med den
nya ordningen kommer det att saknas pengar för att alla ska få den behandling de vill, sade till exempel en företrädare för det brittiska läkarförbundet till nättidningen Mail Online.