Annons

Snart krävs förskrivarkod

Från den 1 oktober blir det obligatoriskt för förskrivare att ange
förskrivarkod för alla typer av läkemedel. Tanken är att underlätta
uppföljning men effekterna är tveksamma menar Läkarförbundet.

15 sep 2010, kl 13:42
2

Annons

Kravet på förskrivarkod är en följd av de ändringar i lagen om läkemedelsförteckning och lagen om receptregister som riksdagen beslutade om i våras. Tidigare har personlig förskrivarkod bara krävts för narkotikaklassade läkemedel och för alla andra har det bara krävts en arbetsplatskod, som registrerats hos Apotekens Service AB. Från och med den 1 oktober ska apoteken kontrollera att det finns en förskrivarkod på receptet.

Meningen är att det ska bli lättare med uppföljning av läkemedelsanvändning när man kan se vilken förskrivare som skrivit ut vilka läkemedel. Men hur effektivt det är som verktyg är tveksamt menar man på Läkarförbundet.
– Vi menar att det kan vara svårt att använda den personliga förskrivarkoden ur uppföljningssynpunkt, det säger inte så mycket om hur det ser ut i vården vid ett visst tillfälle, vilket vi också framför i en skrivelse till riksdagen, säger Per Johansson utredare på Läkarförbundet.

Koderna delas ut av Socialstyrelsen som skickar ut dem automatiskt till alla förskrivare när de fått sin legitimation utfärdad. En stor del av läkemedlen förskrivs idag på e-recept och då läggs koden in automatiskt. Saknas förskrivarkoden det ska apoteken inte expediera läkemedlet.

Artikeln uppdaterad 100916 efter intervju med Per Johansson. Den personliga förskrivarkoden är inte kopplad till arbetsplatsen som felaktigt uppgavs tidigare.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Varför skulle det vara en absurd konsekvens att inte pensionerade läkare får skriva ut droger längre? Vad för behov har de att göra det? Motivera istället varför pensionerade läkare skulle få skriva ut läkemedel efter pension, när de inte längre blir uppdaterade om nya läkemedel eller nya rön om gamla läkemedel

  2. Gäller detta bara recept utfärdade fr.o.m.1 okt. 2010 eller gäller detta alla recept som är giltiga (d.v.s recept utfärdade även tiden 1/10-2009 t.o.m. 30/9-2010)? Svara, den som vet!