Annons

Ny djurförsökslag tagen

EU-parlamentet har efter nästan två års debatterande antagit en ny
lag om djurförsök. Syftet har varit att minska antalet försök men ända
tillgodose industrins behov.

15 sep 2010, kl 13:26
0

Annons

Det nya direktivet om djurförsök har till slut tagits hela vägen genom EU:s juridiska system och klubbades i förra veckan igenom. Direktivet 8869/10 kommer att ersätta 86/609/EEC och börjar gälla den 1 januari 2013.

Målet var att minska antalet djurförsök och samtidigt tillgodose de behov som finns hos industrin. Svenska politiker har tagit emot den nya lagen med blandade känslor. EU-parlamentarikern Marit Paulsen, FP, anser att lagen är en av de bästa kompromisser hon har sett.
– Särskild glädjande är att mitt förslag om att EU-kommissionen ska inspektera medlemsstaternas forskningsanläggningar ? ett slags försöksdjurens FBI om man så vill ? finns med i paketet, säger hon i ett pressmeddelande.

Miljöpartiets Carl Schlyter tycker inte att den nya lagen är tillräckligt effektiv.
– Inspektionsbiten blir bättre. Den största försämringen är att enskilda medlemsländer inte längre får gå före med en skarpare lagstiftning, säger han till Riksdag & Departement.

I lagtexten sägs bland annat att djurförsök inte ska göras när det finns alternativ, men enligt den gröna gruppen i parlamentet försvagas även principen om att alternativ till försöksdjur ska användas när det är möjligt.