Annons

Läkemedelsverket förde felaktigt register

Företag som importerat kosmetiska produkter från andra länder har i
många år varit tvungna att registrera dessa hos Läkemedelsverket och
betalat årliga avgifter. Nu visar det sig att registret strider mot
EU-regler, men några återbetalningar blir det inte.

15 sep 2010, kl 11:08
0

Det var efter ett påpekande från EU-kommissionen som Läkemedelsverket blev varse att de gjort fel. Verket är tillsynsmyndighet för kosmetiska produkter men enligt kommissionen har de överskridit sina skyldigheter när det fört register över produkter som importeras från ett annat EU- eller EES-land. De företag som registrerat produkter har fram tills nu varit tvungna att betala en årsavgift för varje produkt, pengar som de nu vill ha tillbaka.

Inger Atteryd är vd på branschorganisationen Svensk Egenvård där man är upprörd över hur Läkemedelsverket hanterat frågan.
– De har avgifterna har felaktigt betalats sedan Sverige gick med i EU och för ett företag med många produkter rör det sig om 40 -50 000 kronor om året.

Men på Läkemedelsverket ser man inte återbetalning av avgifterna som ett alternativ.
– EU-kommissionen har inte sett några rättsliga problem med att vi tagit ut avgifter utan bara på själva registret, så vi har inte för avsikt att återbetala avgifter som redan betalats, säger Monica Tammela enhetschef för kosmetiska och hygieniska produkter på Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverket menar att avgifterna är en nationell fråga och att den rättsliga förutsättningen för myndigheten att ta ut en avgift är att den finansierar det som den tas ut för. Eftersom syftet med att föra register är just tillsyn och marknadskontroll ser de inga problem.
– Även för det fall verket inte hade tagit ut en avgift knuten till registreringen av produkter, så hade vi med all sannolikhet ändå finansierat tillsynsverksamheten med avgifter i någon form, säger Monica Tammela.

På Svensk Egenvård ska man nu kontakta myndigheten för att diskutera frågan.
– Jag är besviken på hur de hanterat ärendet. De meddelade företagen i ett nyhetsbrev nästan i förbifarten och utan att be om ursäkt, trots att det handlar om stora summor som betalats i onödan, säger Inger Atteryd.

Ändringarna i Läkemedelsverkets föreskrifter träder i kraft senast den 31 december  i år men från och med juli kan produkter avregistreras. Produkter som tillverkas i Sverige eller importeras från ett land utanför EU/EES måste även i fortsättningen registreras hos Läkemedelsverket.