Annons

Positiva resultat för medel mot prostatacancer

Abirateron mot aggressiv prostatacancer har visat sig så
effektiv att företaget bakom beslutat att avblinda en pågående studie.
Även i Sverige pågår kliniska studier med läkemedelskandidaten.

14 sep 2010, kl 13:29
0

Det är företaget Johnson & Johnson som meddelar att de avblindar en pågående klinisk studie med substansen abirateron mot avancerad prostatacancer. I ett pressmeddelande skriver de att de följer rådet från en oberoende rådgivande kommitté som anser att resultaten från studien COU-AA-301 är så pass positiva att alla patienter bör få tillgång till preparatet.

Abirateron blockerar hormonproduktionen i själva tumörcellerna och i binjurarna. Preparatet testas nu i kombination med kortison på patienter med metastaserad prostatacancer som inte längre har full effekt av traditionell hormonbehandling. I den studie som nu berörs ingår patienter som tidigare behandlats med cellgifter.

Även i Sverige deltar sedan ett år tillbaka ett 20-tal patienter i en annan studie med abirateron.
– De patienterna har inte behandlats med cellgifter innan och är på så viss friskare, säger Anders Bjartell, professor och överläkare i urologi på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

 Han är huvudprövare för den svenska delen av studien där det totalt ingår cirka 1500 patienter från hela världen. Enligt honom finns det flera av patienterna som mår bra men eftersom studien är dubbelblind vet man inte vilka som får placebo och vilka som får abirateron.
– Den här behandlingen är inte botande men väldigt spännande i alla fall eftersom den kan förlänga överlevnaden för patienterna. Den är dessutom enkel och tas i tablettform fyra gånger om dagen och har inte de svåra biverkningar som cellgifter har, säger Anders Bjartell.

Idag får dessa män hormonbehandling som stoppar produktionen av testosteron i testiklarna. Problemet är att effekten avtar med tiden, sjukdomen kallas då kastrationsresistent. På senare år har man upptäckt att tumören själv kan producera testosteron som i sin tur leder till tumörtillväxt. Det är den upptäckten som gjort det möjligt att utveckla preparat som angriper  den produktionen.