Annons

Ny antibiotika godkänns

Det första läkemedlet i en ny klass antibiotika är nu på väg att godkännas i Europa. Läkemedlet rekommenderas för behandling av bland annat svåra diarréer.

26 sep 2011, kl 12:24
0

Annons

Den europiska läkemedelsmyndigheten, EMA rekommenderar EU-kommissionen att godkänna det nya läkemedlet, Dificlir (fidaxomicin) som är det första läkemedlet i en ny klass makrocykliska antibiotika. Dificlir har visat på goda resultat för behandling av inflammation i tarmen och svår diarré orsakad av Clostridium difficile.

Infektion av Clostridium difficile
är en vanlig infektion på sjukhus. Under de senaste 20 åren har fallen ökat, speciellt bland äldre. Idag finns få behandlingar. När vankomycin och metronidazol används kommer infektionen ofta tillbaka efter avslutad behandling. Det nya medlet har visat sig ha liknande biverkningar som de två andra antibiotikaläkemedlen. Men eftersom Dificlir verkar specifikt är dess effekt på andra, nyttiga bakterier i tarmen minimal. Dificlirs nya verkningsmekanism minskar också risken för resistens mot andra antibiotika, enligt EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP.