Annons

Vaccinerna ger samma skydd mot cervixcancer enligt Läkemedelsverket

Nu har också Läkemedelsverket fått ge sig in i debatten om upphandlingen av HPV-vaccin. De två vaccinerna ger samma skydd mot cervixcancer enligt myndigheten.

26 sep 2011, kl 11:30
0

GSK har angett att det huvudsakliga skälet till att man överklagat landstingens beslut att upphandla Sanofi Pasteur MSD:s Gardasil istället för GSK:s Cervarix är att det egna är ett bättre vaccin mot livmoderhalscancer. I sin argumentation har man bland annat hänvisat till siffror i produktresuméerna.

I en artikel
i Dagens Nyheter sade Läkemedelsverkets nyligen att det två vaccinerna gav samma skydd och myndigheten har nu också gått ut med en mer ingående förklaring på sin hemsida:
De utvärderingsmått som ligger till grund för Läkemedelsverkets bedömning är antal fall av cellförändring orsakad av HPV 16 eller 18 hos vaccinerade jämfört med ovaccinerade. Skyddet mot sådana cellförändringar bland kvinnor som tidigare inte varit infekterade är över 90 procent för såväl Gardasil som Cervarix, skriver Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket anser att det är just skyddet mot dessa två virustyper som är viktigt eftersom de orsakar 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.

Båda vaccinerna
har också visat visst skydd mot cellförändringar orsakade av andra HPV-typer som kan ge upphov till cancer och då har Cervarix i vissa fall haft högre skyddseffekt jämfört med Gardasil, skriver Läkemedelsverket i sitt ställningstagande. Samtidigt tillägger myndigheten att till skillnad från Cervarix har Gardasil även dokumenterad effekt mot kondylom.

Men debatten
går vidare. I Svenska Dagbladet i fredags ifrågasätter några läkare hur SKL kommit fram till sin slutsats och därmed också Läkemedelsverkets och menar att det sedan 2007 då HPV-vaccinerna senast granskades kommit flera nya viktiga effektstudier. Läkarna vill att beslutsunderlaget redovisas öppet.