Annons

Utbudet av blodproppshämmare ökar

Antalet proppförebyggande läkemedel som kan konkurrera om marknaden
blir fler. Sist ut är Pfizers och Bristol-Myers Squibbs kandidat som nu
fått godkänt inom EU.

24 maj 2011, kl 11:50
0

Pfizers och Bristol-Myers Squibbs produkt Eliquis har blivit godkänt för att förebygga blodproppar hos personer som opererats för att byta knä- eller höftleder. Substansen, apixaban, är en så kallad faktor Xa-hämmare och enligt de studier som ligger till grund för godkännandet, är två doser per dag av läkemedlet mer effektivt än lågmolekylärt heparin som är standard idag. Behandlingen ges oralt.

Godkännandet gäller för en ganska snäv indikation men företagen har förhoppningar om att kunna utöka denna. I pågående studier, som inkluderar runt 60 000 patienter, utvärderas apixabans effekt som förebyggande för stroke och andra tromboemboliska händelser hos personer med förmaksflimmer.

Eliquis spås konkurrera med framförallt Boeringer Ingelheims Pradaxa (dagibatran) som nyligen fick ett positivt utlåtande från EMA:s expertkommitté CHMP för strokeprevention och systemisk emboli och Bayers Xarelto (rivaroxaban).