Annons

Wijkman ska utreda upphandlingar

Regeringen vill att de offentliga upphandlingarna ska effektiviseras
och ska utreda hur. Kristdemokraten Anders Wijkman har utsetts till
utredare.

15 sep 2010, kl 14:31
0

Utredaren har fått i uppdrag av regeringen att undersöka om de regler som gäller för offentliga upphandlingar idag räcker till för upphandlande myndigheter både ska göra ekonomiska affärer och ta hänsyn till miljö, etiska krav och sociala aspekter. I ett pressmeddelande från finansdepartementet framgår att den före detta EU-parlamentarikern Anders Wijkman (KD) blir den som får uppdraget.

I uppdraget ingår också att se över systemet för insamlingen av upphandlingsstatistik och lämna förslag på vilka uppgifter som behövs. Senast den 28 juni 2012 ska utredningen vara klar.

Läs reportaget i LmV nr 5 om hur överklaganden av upphandlingar leder till ökade kostnader för landsting och företag.