Hem Taggar Läkemedelsinformation

Tag: Läkemedelsinformation

Digital läkemedels-information för föräldrar

Ett digitalt material ska hjälpa vårdnadshavare att sköta sina barns läkemedelshantering på rätt sätt.
30 apr 2018, kl 11:26

Höga böter för brott mot branschens etiska regler

Bolaget Gilead döms för att inte ha följt god branschsed på läkemedelsinformationens område.
16 aug 2017, kl 10:11

Pfizer får böta för brott mot god branschsed

Bot på 90 000 kronor för att ha handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.
19 apr 2017, kl 10:36

Bok om läkemedel för barn på alla BVC

"Piller och baciller" har skickats till Sveriges alla vårdcentraler och barnavårdcentraler för att lära barn och föräldrar om läkemedel.
7 apr 2017, kl 09:20

Nu syns även hjälpämnen i datasystem

Nu uppdateras informationssystem så att inte bara aktiva substanser i läkemedel visas, utan även vissa hjälpämnen.
11 sep 2015, kl 13:38

Biverkningsinformation kan påverka följsamhet

Det kan variera hur möjliga biverkningar presenteras på olika webbplatser och det kan i sin tur påverka hur patienter med kroniska sjukdomar tar sina läkemedel.
14 aug 2014, kl 09:46

Frågor och svar om läkemedel ska bli öppet tillgängliga

Från årsskiftet blir det lättare för sjukvårdspersonal att få läkemedelsrelaterad information. Databasen Drugline ska bli öppen för alla.
22 nov 2012, kl 16:33

Patienter missnöjda med bipacksedlar

De flesta patienter tycker inte att informationen i bipacksedlarna är av något större värde. De är för krångligt skrivna, dåligt presenterade och höjer inte kunskapsnivån. Det visar en stor metastudie.
27 mar 2007, kl 17:32

Lättläst och opartiskt om läkemedel

Landstingen och Apoteket har tillsammans startat Sjukvårdsrådgivningen.se där det finns lättlästa texter om läkemedel. De vill genom initiativet ge en mer realistisk bild av läkemedel och biverkningar än som ofta ges av...
25 jan 2006, kl 11:27

Industrin informerar på klinikens villkor

Genom att ge information utifrån klinikens behov och önskemål kan industrin nå både goda resultat och få uppskattning för sin information. Det framgår av en studie som undersökningsföretaget Navigare har gjort på...
14 apr 2005, kl 17:08

Apoteket utreder informationsverksamheten

Till en kostnad av 300 000 kronor ska Apoteket utreda möjligheterna för en samordning av sina olika informationsverksamheter.
22 sep 2004, kl 18:25

Ny standard för svensk läkemedelsinformation

Sveriges samtliga landsting och regioner har enat sig i frågan om vilken information som ska användas som stöd vid läkemedelsförskrivning. Det möjliggör nationell tillgång till oberoende kvalitetsgranskad information och förskrivningsstöd.
20 feb 2004, kl 12:41

Inom ett år blir
bipacksedlarna bättre

Inom EU pågår ett arbete med att förbättra läkemedlens bipacksedlar. Informationen ska bli enklare och presenteras i en mer logisk ordning.
26 aug 2003, kl 11:23

Inom ett år blir
bipacksedlarna bättre

Inom EU pågår ett arbete med att förbättra läkemedlens bipacksedlar. Informationen ska bli enklare och presenteras i en mer logisk ordning.
26 aug 2003, kl 11:23

Inom ett år blir
bipacksedlarna bättre

Inom EU pågår ett arbete med att förbättra läkemedlens bipacksedlar. Informationen ska bli enklare och presenteras i en mer logisk ordning.
26 aug 2003, kl 11:23

Förenkling blev förvirring

EU:s riktlinjer för information om biverkningar ska göra riskerna mer lättbegripliga. Men en brittisk studie visar att de begrepp som används får användarna att överskatta riskerna.
12 mar 2002, kl 14:48