Annons

Lättläst och opartiskt om läkemedel

Landstingen och Apoteket har tillsammans startat Sjukvårdsrådgivningen.se där det finns lättlästa texter om läkemedel. De vill genom initiativet ge en mer realistisk bild av läkemedel och biverkningar än som ofta ges av media.

25 jan 2006, kl 11:27
0

Texterna om läkemedel i Sjukvårdsrådgivningen.se. är skrivna av experter på Apoteket och just nu finns information om nära 500 olika läkemedel, men avdelningen fylls på hela tiden.

I Sjukvårdsrådgivningen.se läggs ett stort arbete ner på att informationen om läkemedel med samma verksamma ämne ska vara samstämmig.
Alla texter är faktagranskade av läkare och av ett särskilt läkemedelsråd med representanter från bland annat Läkemedelverket.

Texterna innehåller praktiska råd om hur man tar olika läkemedel och svarar på vanliga frågor om läkemedel. Ambitionen är att texterna ska vara lättlästa och att det ska vara lätt att hitta den information man söker. Det finns också information om vilka mediciner man kan använda under graviditet och amning.

Sjukvårdsrådgivningen.se vill vara en motvikt mot den bild av läkemedel som ges i TV, tidningar och reklam. Ofta skapas orealistiska förväntningar om hur bra ett läkemedel fungerar, och ibland en överdriven rädsla för biverkningar.