Annons
Höga böter för brott mot branschens etiska regler

Höga böter för brott mot branschens etiska regler

Bolaget Gilead döms för att inte ha följt god branschsed på läkemedelsinformationens område.

16 aug 2017, kl 10:11
0

Det gäller antibiotikumet AmBisome som behandlar invasiva svampinfektioner. I en annons för läkemedlet anser branschens egen domstol Informationsgranskningsnämnden, IGN, att bolaget på inte mindre än tre ställen bryter mot artiklar i läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER.

Bland annat beskrivs AmBisome som ett av förstahandsvalen vid genombrottsinfektioner oberoende av föregående profylaktisk eller aktiv behandling. Enligt regelverket krävs att flertalet specialister inom det aktuella terapiområdet anser att ett läkemedel är ett förstahandsval för att det ska få betecknas som förstahandspreparat. Eftersom referens saknas som stödjer den uppgiften, bryter texten mot reglerna, skriver nämnden.

Nämnden anser också att annonstexten genom ordvalen effekt och säkerhet ger intrycket att läkemedlet skulle vara särskilt effektivt och säkert, eftersom en förutsättning för att läkemedel ska godkännas är att de är effektiva och säkra. Något som stödjer en särskild säkerhet eller effekt finns inte i produktresumén, anser IGN.

Som tredje anmärkning tycker nämnden att formuleringen ”avgörande för överlevnad” inte har täckning i produktresumén. Nämnden anser att de sammantagna avvikelserna gör brottet mot god branschsed till ett brott av allvarlig grad, och dömer Gilead till att betala 180 000 kronor.