Annons

Inom ett år blir
bipacksedlarna bättre

Inom EU pågår ett arbete med att förbättra läkemedlens bipacksedlar. Informationen ska bli enklare och presenteras i en mer logisk ordning.

26 aug 2003, kl 11:23
0

Många patienter upplever bipacksedlarna som svårbegripliga. Informationen kommer i fel ordning och ofta tar det lång tid att hitta.
? Det beror på att ordningen som informationen kommer i måste följa en viss struktur, säger Gunilla Nordquist, farmacevt på Läkemedelsverket och ansvarig för femårsprojektet, där bipacksedlarna ingår.
Anledningen är att strukturen följer samma ordning som återfinns i produktresumén, som regleras genom EU-direktiv. Men det är inte alls den ordning som patienterna efterfrågar.
? De vill ha namnet, vad det ska användas mot, vilka risker läkemedlet innebär och hur de ska ta det. Sen kan det andra komma. Men det ska vara enkelt, tydligt och kortfattat, säger Gunilla Nordquist.
Därför pågår ett förändringsarbete och Gunilla Nordquist tror att vi inom ett år kommer att ha tillgång till enklare bipacksedlar, som kommer att bytas ut kontinuerligt.