Annons

Frågor och svar om läkemedel ska bli öppet tillgängliga

Från årsskiftet blir det lättare för sjukvårdspersonal att få läkemedelsrelaterad information. Databasen Drugline ska bli öppen för alla.

22 nov 2012, kl 16:33
0

Annons

Foto: iStockphoto

Läkemedelsinformationsdatabasen Drugline kommer från och med den 1 januari 2013 att bli öppet tillgänglig för både vårdpersonal och allmänhet. Läkemedelsinformationscentralen har fått bidrag av Internetfonden för det arbetet.
– Idag behövs det en prenumeration för att få tillgång till informationen i databasen. Dels vill landstingen att vi bättre ska nå ut till sjukvården och dels vill vi själva att allt det jobb vi gör ska vara till nytta för fler. Vi bedömer att det finns ett behov av den här typen av information, säger Marine Andersson, informationsfarmacevt vid läkemedelsinformationscentralen vid Karolinska universitetssjukhuset.

I Drugline finns idag cirka 14 000 frågor från sjukvården och evidensbaserade svar. Databasen uppdateras kontinuerligt, i takt med att nya frågor kommer in. Det finns information på både svenska och engelska. Frågorna kommer från förskrivare inom öppen och sluten vård och började samlas in 1974.
– Det som är bra med läkemedelsinformationen i Drugline är att den är oberoende. När vi får in en fråga om ett läkemedel så gör vi en sökning på vad som finns publicerat i litteraturen och gör en bedömning, säger Marine Andersson. 

Frågorna i databasen är anonymiserade, men inför att databasen öppnas för alla har man gått igenom informationen och anonymiserat ytterligare. Det är i nuläget inte helt klart vad webbadressen till Drugline blir.

Läkemedelsinformationscentralerna i Sverige svarar bara på frågor från sjukvårdspersonal och inte från allmänheten. Men det blir nu möjligt för allmänheten att söka i databasen och ta del av informationen, även om den är anpassad för medicinskt kunniga.