Hem Taggar Läkemedelsbiverkningar

Tag: Läkemedelsbiverkningar

Ingen ökad självmordsrisk med nya fetmaläkemedel

Det saknas bevis för att nya fetmaläkemedel innebär en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteenden.
12 apr 2024, kl 14:00

”Jag var rädd att skada äldre varje arbetsdag”

Läkemedelsvärldens Anna Bäsén wallraffade i hemtjänsten. Läkemedelshanteringen var direkt farlig.
24 feb 2023, kl 12:58

Ny tjänst ska öka biverkningsrapporteringen

Hälso- och sjukvårdens rapportering av biverkningar kopplas i ett pilotförsök ihop med journalsystemet.
15 maj 2018, kl 13:44

Vanligare med anmälda biverkningar hos kvinnor

Både vad gäller allvarliga och vanligare biverkningar ligger kvinnor i topp när det gäller anmälda biverkningar.
20 jun 2017, kl 11:13

Otillräcklig kunskap om barns läkemedel

En statusrapport som Läkemedelsverket nyss lämnat in till regeringen pekar på stora kunskapsluckor när det gäller barns läkemedelsanvändning.
26 okt 2016, kl 10:53

Onödig sjukhusvård

Nu handlar det inte om olämpliga läkemedel utan mer om olämpliga doser.
2
18 dec 2014, kl 09:02

Analys förutsäger allvarlig biverkan

Med genanalys kan man förutsäga patienters risk för biverkningar av statiner.
18 jun 2014, kl 11:57

Ibuprofen granskas

EMAs säkerhetskommitté ska utvärdera risken för hjärtkärlbiverkningar vid höga doser ibuprofen under lång tid.
16 jun 2014, kl 16:13

Apoteken lämnar få biverkningsrapporter

Förra året skickade farmaceuter in 158 biverkningsrapporter av totalt drygt 6 000. Av dem kom 14 stycken från apotekaren vid medicinkliniken på Landskrona lasarett. 32 från de 1300 öppenvårdsapoteken.
2
10 jun 2014, kl 08:43

Risken för adhd ökar med paracetamol

En dansk studie visar på ökad risk för adhd om modern använt paracetamol under graviditeten.
25 feb 2014, kl 11:13

Sjukdom eller läkemedel svarar för hälften av fall hos äldre

Fall hos äldre människor är ett stort hälsoproblem. En avhandling vid Umeå universitet visar att 39 procent av fallen utlöstes av akut sjukdom och åtta procent av läkemedelsbiverkningar .
15 sep 2004, kl 12:08

Biverkningar vanliga bland äldre i öppenvård

En av få studier på äldre personer som behandlas i öppenvård visar att de drabbas av ett stort antal läkemedelsrelaterade misstag där mer än en fjärdedel hade kunnat undvikas. Enligt den amerikanska...
17 mar 2003, kl 16:43

Större försiktighet med läkemedel till barn under två år krävs

En amerikansk studie visar att läkemedel mot RS-virus, antibiotika och vanliga receptfria analgetika kan ge fler allvarliga biverkningar hos barn under två år än tidigare analyser visat.
6 nov 2002, kl 12:25