Annons

Större försiktighet med läkemedel till barn under två år krävs

En amerikansk studie visar att läkemedel mot RS-virus, antibiotika och vanliga receptfria analgetika kan ge fler allvarliga biverkningar hos barn under två år än tidigare analyser visat.

6 nov 2002, kl 12:25
0

Annons

Läkemedel som används för att behandla antingen modern eller barn spelade en roll i närmare 6 000 allvarliga biverkningar varav 659 dödsfall hos barn under två år i USA under åren 1997 till 2000.
I studien analyserade forskare vid George Washington universitet i Washington DC, USA över 7 000 biverkningar hos barn under två år som rapporterats till det amerikanska läkemedelsverket FDA. I 24 procent av fallet gällde det läkemedelsom getts till modern under graviditet eller amning. Den vanligaste biverkan i dessa fall var missbildning eller handikapp hos barnet.
De 10 vanligaste misstänkta läkemedlen som getts direkt till barnen gällde behandling av RS-virus, antibiotika och receptfria analgetika som paracetamol och ibuprofen. Pracetamol misstänktes dock endast i 1,6 procent av fallen.

Infektion med RS-virus är vanlig och ger allvarliga luftvägsinfektioner hos små barn. Det ger influensaliknande symtom som eventuellt kan gå över utan behandling, men hos vissa barn och vuxna med svagt immunsystem eller lungsjukdom kan viruset orsaka lunginflammation och andra potentiellt livshotande infektioner.
Resultaten understryker behovet av ytterligare studier på barn och att det krävs större försiktighet vid läkemedelsbehandling av gravida och ammande kvinnorna, menar forskarna i rapporten som publicerades i novembernumret av Pediatrics.
Men de understryker också att rapporten inte bevisar att de misstänkta läkemedlen direkt orsakade biverkningarna utan ska betraktas som en varningsflagg för att uppmuntra till ytterligare studier.