Stödkodning av
recept upphör

I går, måndag, upphörde stödkodningen av recept som saknar arbetsplatskod i Stockholms län. Samtidigt upphörde också landstinget med att debitera läkare som inte satt någon kod på receptet.

5 nov 2002, kl 12:16
0

I går måndag upphörde debiteringen av läkare som inte satt arbetsplatskod på sina recept.

Sedan den 1 oktober ska recept vara försedda med en arbetsplatskod för att läkemedlet ska subventioneras. I samband med att lagen trädde i kraft slöt Stockholms läns landsting ett avtal med apoteket i Stockholm om att personalen skulle stödkoda recept som saknade kod. En tjänst som landstinget debiteras för. Landstinget skickade i sin tur en räkning till de läkare som inte fört in arbetsplatskoden på receptet.

Ett beslut som landstinget fått massiv kritik för, från läkarhåll.

? Att det skulle bli ett sådant ramaskri hade jag inte räknat med , säger Lars-Bertil Arvidsson, sjukvårdsdirektör i landstinget.

Att debiteringen nu upphör har dock enligt honom inget med kritiken från läkarkåren att göra:

? Veckan innan lagen om arbetsplatskodning trädde i kraft, saknade ungefär 15 procent av recepten i Stockholm arbetsplatskod. Vi var sämst i landet.

? Nu en månad senare är det så få som saknar kod att vi tycker att vi kan säga upp avtalet med apoteket om stödkodning.

Det tar Lars-Bertil Arvidsson som intäkt för att beslutet om debitering haft effekt.