Annons

Förmånsnämnden har fattat sina första beslut om subventionering

Idag justerades och offentliggjordes protokollet från Läkemedelsförmånsnämndens möte i torsdags. Då fattade nämnden sina första beslut om huruvida nya läkemedel skall omfattas av offentlig subventionering eller inte.

4 nov 2002, kl 19:14
0

Annons

Parallellimporterat Plendil från Cross Pharma AB, blev enligt vad Läkemedelsvärlden erfar det första nya läkemedel som godkänts för subventionering av den nya Läkemedelsförmånsnämnden.

För ett preparat från Roche fattades dock beslut om fortsatt beredning. Företaget har dock inte lämnat in någon ansökan om subventionering för fetmaläkemedlet orlistat (Xenical), som idag är exkluderat från förmånssystemet.

Vid sammanträdet fattades även beslut om att förenkla prissättningsförfarandet, i princip i linje med det förslag som den så kallade prisgruppen under departementsrådet Anders Blanck föreslagit (se LMV 11/02). Ett begärt pris ska direkt kunna fastställas av nämnden om det understiger priset för det dyraste utbytbara läkemedlet, förutsatt att det senare kan fastställas utan särskilda överväganden.

Protokollet från sammanträdet kan laddas ner från LFN:s hemsida (se länk i högermarginalen).


Fotnot: Utifrån LFN:s prisdatabas kan man få intrycket att subventioneringsbeslut även fattats för två andra nyligen godkända läkemedel (parallellimporterat Zoloft och Lopid från företaget Omnia Mutantur). Enligt Michael Falk, informationsansvarig på LFN, är dock så inte fallet; dessa beslut har hamnat under en missvisande rubrik i databasen. LFN:s databas kommer enligt honom att ses över med syfte att besluten ska bli lättare att tolka.