Annons

Lågdos tricykliska bättre än placebo

Enligt en metaanalys som publiceras i morgondagens British Medical Journal är behandling med lågdos tricykliskt antidepressiva läkemedel bättre än placebo, dock inte bättre än normaldos av läkemedel.

1 nov 2002, kl 10:46
0

I metaanalysen inkluderades 35 studier, omfattande 2013 vuxna patienter, som jämförde lågdos tricykliskt antidepressiva läkemedel (TCA) mot placebo, samt sex studier med 551 vuxna patienter som jämförde lågdos TCA med normaldos. Samtliga studier var i den akuta fasen av depressionsbehandling.

I gruppen som fick lågdos TCA, vanligtvis i intervallet 75-100 mg/dag, var chansen 65 procent större att få effekt av behandlingen jämfört med placebo efter 4 veckors behandling. Efter 6-8 veckor var chansen 47 procent bättre bland dem som fick TCA jämfört med placebo.

Bland dem som fick normaldos TCA var inte effekten bättre. Däremot var det fler som avbröt studierna på grund av biverkningar än i gruppen på lågdos TCA.

Utifrån studien drar författarna slutsatsen att behandling av vuxna med lågdos TCA är motiverad. Däremot behövs fler studier för att ytterligare belysa området.