Axel axlar ordförandeskapet i LFN

Axel Edling, före detta generaldirektör vid Konsumentverket, blir ordförande i den nya Läkemedelsförmånsnämnden (LFN). Han saknar egentlig erfarenhet från läkemedelsområdet.

23 sep 2002, kl 13:41
0

Axel Edling är domare, har varit generaldirektör för Konsumentverket och lett den så kallade Hallandstunnelkommissionen. Han har dock ingen större erfarenhet av läkemedelsområdet.
? Det blir mycket att sätta sig in i, men uppgiften känns stimulerande. Arbetsfältet för myndigheten är kontroversiellt och har stor betydelse för många människor, säger Axel Edling.
? Nu inleder vi processen för att ta fram arbetsformer och inte minst bedömningskriterier. Vi kommer att träffas tätt inledningsvis. Jag inser de olika intressenternas behov av att så fort som möjligt ta del av de kriterier som ska gälla. Vi kommer att arbeta med stor öppenhet och förstås ta del av infallsvinklar från industrin med flera. Tidsramarna är snäva men vi hoppas kunna ge vägledning om hur vi kommer att arbeta i hyfsat god tid.
Det rabalder som uppstod när fetma- och impotensläkemedel exkluderades från läkemedelsförmånen i fjol indikerar hur ?negativa? beslut från nämnden kan komma att tas emot. Axel Edling säger sig vara medveten om det stora förväntningstryck som vilar på den nya nämnden.
? Vi får försöka att inte tänka på detta. Integriteten i nämndens beslut är viktig.
Kriterierna kommer nog ofta att bli kontroversiella oberoende av hur de utformas, säger Axel Edling.

Nämndens ?pappa? ledamot

Regeringen beslutade den 12 september, efter lång försening, att tillsätta Axel Edling som ordförande samt tio personer som ordinarie ledamöter i Läkemedelsförmånsnämnden. Dessa förordnanden gäller från den 1 oktober och två år framåt. De personliga suppleanterna var dock fortfarande inte utsedda vid denna tidnings pressläggning.
Bland ledamöterna märks bland annat den förre överdirektören vid Socialstyrelsen Olof Edhag, som ledde den statliga utredning som lade fram förslaget om Läkemedelsförmånsnämnden. Förre socialministern Gertrud Sigurdsen ingår också i nämnden som en av två lekmannarepresentanter.
I övrigt ingår som ordinarie ledamöter Per Carlsson, professor i hälsoekonomi vid Linköpings universitet, Magnus Johannesson, docent i hälsoekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Rurik Löfmark, överläkare i Gävle, Ingmarie Skoglund, ordförande i läkemedelskommittén i Södra Älvsborg, Rune Dahlqvist, professor i klinisk farmakologi i Umeå, Ellen Vinge, docent i klinisk farmakologi i Lund, Ann-Kathrine Granérus, professor i geriatrik i Linköping samt Christina Wahrolin, vice ordförande i Handikappförbundens samarbetsorgan HSO.