Annons

Mycket kodande för marginell tandläkarförskrivning

Tandläkare skriver ut mycket lite läkemedel. Men från1 oktober ska också deras recept ha en arbetsplatskod för att ingå i subventionen.

23 sep 2002, kl 13:40
0

Annons

TANDVÅRD Tandvårdens förskrivning av läkemedel är marginell. En kartläggning i Stockholms län visar att länets tandläkare och tandhygienister står för cirka 1,3 procent av samtliga recipen. I Stockholm liksom i många andra landsting har det inte förekommit någon registrering av koder när det gäller tandvården. Men från 1 oktober ska dessa recept precis som alla andra ha en arbetsplatskod för att ingå i subventionen. Bara i Stockholm rör det sig om cirka 1 000 arbetsplatser som enligt lagen ska ha en arbetsplatskod för en förskrivning som utgör cirka 0,3 procent av läkemedelskostnaden.

Apoteken i Stockholm kodar
I Stockholm har Apoteket och landstinget kommit överens om att stödkoda med en kollektiv arbetsplatskod. Det innebär att apotekspersonalen registrerar alla recept från tandvården manuellt i terminalsystemet.
? Men det här är en temporär lösning, säger Lars-Åke Söderlund som förhandlat för Apotekets räkning.
Hur man löser tandvårdens kodning skiftar mellan landstingen, men det är bara i Stockholm man slutit avtal om stödkodning.
? I Skåne har vi beslutat om tre olika koder som nu fördelas, berättar tandvårdsdirektör Thomas Fors.
? En till privatpraktiserande, en till de offentliganställda och en till de i utbildning.
I flera landsting har man valt gruppkodning, framför allt av de privatpraktiserande, medan varje folktandvårdsklinik har en egen kod.
Men i till exempel Gävleborg ska varje privatpraktiserande också ha egen arbetsplatskod.
Ingert Nilsson