Annons

Samtliga landsting väntas skapa "uppsamlingskoder"

Landstingen kan själva avgöra om man vill förse förskrivare som saknar arbetsplats med så kallade arbetsplatskoder ? och sannolikt gör alla landsting så.

26 apr 2002, kl 19:54
0

Annons

Så kallade arbetsplatskoder kopplade till rätten att skriva ut läkemedel med subvention har under våren blivit den mest omdebatterade frågan i regeringens läkemedelsproposition. Enligt ett riksdagsbeslut den 5 april kommer dessa koder – som redan idag finns på åtta av tio recept – att bli en förutsättning för förskrivning inom läkemedelsförmånen från den 1 oktober. Läkarförbundet, den politiska oppositionen med flera har högljutt kritiserat regeringens intention att exkludera pensionerade och andra icke yrkesverksamma förskrivare från förskrivning av samhällssubventionerade läkemedel.

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat (LMV 4/02) blir det dock i slutändan sannolikt upp till landstingen att avgöra om man vill förse förskrivare som saknar arbetsplats med koder. De flesta landsting har redan aviserat att man kommer att tillhandahålla koder för dessa läkare.

Storm i vattenglas

Landstingsförbundet samlade den 9 april till ett möte där man tillsammans med representanter från nästan alla landsting dryftade frågan om arbetsplatskoder.
– Landstingen kommer att ha det fortsatta ansvaret för administrera koderna. Mitt intryck är att inget landsting i nuläget vill åstadkomma uppståndelse genom att exkludera läkare från förmånen. Det lär bli nog med arbete för landstingen bara att få administrationen att fungera. Mot denna bakgrund skulle man kunna likna den högljudda debatten i frågan vid en storm i ett vattenglas, säger Mikael Svensson, apotekare vid Landstingsförbundets läkemedelsprojekt.
– Frågan om hur man hanterar de arbetsplatsanknutna läkarnas förskrivning på fritiden kan dock komma att lösas på olika sätt i landstingen.
Även denna förskrivning lär dock omfattas av koder. Huruvida det blir arbetsplatsens ordinarie kod, en separat ”fritidskod” eller samma kod som läkarna utan arbetsplats använder är dock upp till de enskilda landstingen.
Landstingen får dock åtminstone i teorin ett instrument att exkludera läkare utan arbetsplats, exempelvis personer som uppenbart missköter sin förskrivningsrätt, från möjligheten att förskriva subventionerade läkemedel.
– Om något landsting skulle neka en läkare arbetsplatskod måste denne få möjlighet att få sin sak prövad. Hur detta ska gå till är för närvarande inte helt klarlagt.

Individuella koder på narkotikarecept

Som ett led i den nationella handlingsplanen mot narkotika beslutade riksdagen nyligen i linje med ett regeringsförslag att individuella förskrivarkoder ska bli obligatoriska på de särskilda receptblanketter som används vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.
– Vi är positiva till detta i sak, men det var olyckligt att denna fråga behandlades separat. Landstingen har länge krävt bättre möjligheter till uppföljning och det är också bakgrunden till att en ny statlig utredning under ledning av Leif Ekberg ska se över detta, säger Mikael Svensson.